Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2004 10:45 Nr XV/100/03 zmian w budżecie gminy na 2003r.
23.06.2004 10:18 Nr XV/99/03 rezerwacji środków pieniężnych celem sfinansowania działań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
23.06.2004 10:12 Nr XV/98/03 zbycia firmie „AQUA” S.A. infrastruktury kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Jaworze.
23.06.2004 10:07 Nr XV/97/03 powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w gminie Jaworze.
23.06.2004 10:01 Nr XV/96/03 powołania Sekretarza Gminy Jaworze.
23.06.2004 09:13 Nr XV/95/03 zmian w budżecie gminy na 2003r.
21.06.2004 12:52 Nr XIV/94/03 od środków transportowych na rok 2004.
21.06.2004 12:44 Nr XIII/93/03 udzielenie poparcia dla statutowych działań fundacji „Fundacja Jaworzańska”
21.06.2004 12:40 Nr XIII/92/03 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
21.06.2004 12:12 XIII/91/03 trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
21.06.2004 11:42 Nr XIII/90/03 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
18.06.2004 14:45 Nr XIII/89/03 poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej.
18.06.2004 14:28 Nr XIII/88/03 ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru .
18.06.2004 13:56 Nr XIII/87/03 podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
18.06.2004 13:44 Nr XIII/86/03 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2004.

1 2 3 4 5 6 następna