Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2023 08:25 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022
12.07.2022 08:44 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze
12.07.2022 08:44 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze
12.07.2022 08:31 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze
27.04.2020 12:28 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworz
08.12.2015 13:06 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworz
17.12.2014 07:15 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy
07.04.2014 12:41 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy
16.01.2013 11:49 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy
07.04.2014 12:43 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy