Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2022 12:40 29/2022 zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury głosowania elektronicznego konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego 2022”
24.03.2022 09:58 15/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2022 w trybie projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego 2022”
27.01.2020 14:52 14/2020 konsultacje społeczne w odniesieniu do realizacji zadań Gminy Jaworze w ramach Budżetu na rok 2020 w trybie tzw. projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców.
21.05.2019 08:39 44/2019 zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego
18.03.2019 10:46 22/2019 zarządzenie w sprawie weryfikacji formalnej wnioskó złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w 2019 roku oraz przyjęcia do realizacji projektów Bużetu Obywatelskiego w Jaworzu w 2019 roku
18.03.2019 09:18 6/2019 zarządzenie w sprawie zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2019
18.05.2018 07:34 35/2018 Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego
25.01.2018 17:07 Nr 9/2018 zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2018
07.02.2017 14:39 Nr 12/2017 zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2017
09.06.2016 13:28 zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji projektów tzw. budżetu obywatelskiego
02.02.2016 12:47 Nr 13/2016 zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2016
21.04.2015 08:18 29/2015 zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2015
21.04.2015 08:41 V/38/2015 uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu