Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2012 13:49 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
04.11.2011 18:40 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie „Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012"
22.06.2011 14:19 ASO.523.1.2011.AT sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
10.06.2011 13:28 ASO.523.1.2011 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał Rady Gminy Jaworze
19.11.2010 10:30 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
15.10.2010 16:45 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z
14.10.2010 13:32 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
14.10.2010 10:09 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie „Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2011”

poprzednia 3 4 5 6 7 8