Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2017 08:04 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich ponierania
03.02.2017 10:24 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich ponierania
30.01.2017 14:10 ogłoszenie o konsultacjach/zgłaszanie uwag do projektu uchwały przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
29.11.2016 12:00 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich ponierania
07.11.2016 22:53 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli praw
20.10.2016 14:03 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
27.06.2016 12:14 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
04.03.2016 17:26 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
15.02.2016 14:55 SKU.411.1.2016 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY JAWORZE NA LATA 2016-2019
20.01.2016 14:26 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2016
03.11.2015 13:26 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustalenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli praw
01.10.2015 16:47 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016
14.08.2015 09:15 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
10.04.2015 12:45 protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu GOPS
17.03.2015 13:58 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna