Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2022 10:11 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
13.10.2022 15:28 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy – Prawo oświatowe
12.10.2022 11:43 SRF.526.34.2022 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023
01.06.2022 09:52 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu” oraz nadania statutu
18.05.2022 15:01 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2022-2024 w Gminie Jaworze"
19.04.2022 09:45 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
04.02.2022 09:39 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
28.01.2022 08:41 SKU.6140.1.000003.2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2022 r.
06.12.2021 14:12 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu” oraz nadania jej statutu
13.10.2021 14:52 OŚ.526.20.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022
02.09.2021 14:09 SKU.4120.000001.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
23.08.2021 13:02 SKU.6140.1.000003.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
11.06.2021 12:25 SKU.7145.2.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
11.06.2021 12:18 SKU.4120.000001.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
02.06.2021 13:04 SKU.6140.1.000003.2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

1 2 3 4 5 6 następna