Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2013 12:42 ASO.111.1.2013 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta
31.01.2013 11:59 6/2013 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze
31.01.2013 11:56 5/2013 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
15.03.2012 10:06 wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy na rok 2012
01.03.2012 14:38 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta
25.01.2012 08:49 6/12 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze
20.01.2012 12:24 7/12 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w przepisie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.03.2011 13:04 wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy na rok 2011
17.02.2011 10:56 ASO.111.3.2011 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta
07.02.2011 13:34 8/2011 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
07.02.2011 13:27 7/2011 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w przepisie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.03.2010 14:55 ASO 0716-1/10 wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego innymi podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w 2010r.
02.02.2010 12:14 ASO 0716-1/10 otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym ,wykonania zadania publicznego w 2010r.

poprzednia 1 2 3 4