Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2015 14:03 1/2015 wyniki otwartego konkursu ofert,ogłoszonego dnia 11 grudnia 2014r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zada
11.12.2014 08:51 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015r.
02.12.2014 13:58 zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Wójta na rok 2015
22.08.2014 11:59 ASO.526.12.2014 Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego złożona w trybie art 19a tzw. "mały grant" "KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WCZORAJ I DZIŚ - 60letni dorobek Koła na rzecz upowszechniania dziedzictwa
01.08.2014 12:05 ASO.526.12.2014 Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art 19a tzw. "mały grant" "KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WCZORAJ I DZIŚ - 60letni dorobek Koła na rzecz upowszechniania dziedzictwa regionalnego, trady
05.03.2014 19:46 29/2014 wyniki otwartego konkursu ofert,ogłoszonego dnia 29 stycznia 2014r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego
05.03.2014 14:51 30/2014 ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze
29.01.2014 13:36 ASO.111.1.2014 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta
29.01.2014 13:33 14/2014 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
29.01.2014 13:26 13/2014 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r
15.01.2014 13:07 7/2014 wyniki otwartego konkursu ofert,ogłoszonego dnia 12 grudnia 2013r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zada
20.12.2013 10:11 ASO.111.3.2013 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta
13.12.2013 11:56 79/2013 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r
08.03.2013 10:56 wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy na rok 2013
04.03.2013 08:18 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 29 stycznia 2013r, na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 następna