Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.04.2023 13:25 NR 33/2023 Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.02.2023 14:29 15/2023 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
31.01.2023 12:49 NR 13/2023 Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.12.2022 14:44 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Jaworze na rok 2023
10.06.2022 10:01 NR 63/2022 Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.04.2022 11:44 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
22.04.2022 11:41 44/2022 Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.01.2022 12:00 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
12.01.2022 09:46 NR 5/2022 Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.01.2022 09:39 NR 4/2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
18.05.2021 12:51 zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
06.05.2021 15:08 38/2021 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.03.2021 12:07 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert
02.03.2021 13:26 24/2021 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.02.2021 12:15 13/2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze

1 2 3 4 5 następna