Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2022 12:00 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
12.01.2022 09:46 NR 5/2022 Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.01.2022 09:39 NR 4/2022 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
18.05.2021 12:51 zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
06.05.2021 15:08 38/2021 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.03.2021 12:07 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert
02.03.2021 13:26 24/2021 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.02.2021 12:15 13/2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
13.01.2020 12:37 6/2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.
16.12.2019 12:11 Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 11 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Jaworze
11.12.2019 12:43 99/2019 otwarty konkurs ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.01.2019 08:54 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
03.01.2019 16:01 2/2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze
02.01.2019 09:34 1/2019 otwary konkurs ofert, o którym mowa w przepisie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.01.2018 11:41 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

1 2 3 4 5 następna