Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2021 11:51 OŚ.526.0018.2021 Sprawozdanie W ójta G miny J aworze z realizacji Programu współpracy G miny J aworze z organizacjami pozarządowymi o raz innymi podmiotami uprawnionymi za rok 2020
02.03.2021 13:23 UCHWAŁA NR XXI/205/2020 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021
21.05.2020 08:47 RI.526.0024.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2019
11.12.2019 12:51 XI/117/2019 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020
23.05.2019 16:31 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2018
02.01.2019 09:38 II/26/2018 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2019
30.05.2018 14:05 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2017
21.05.2018 12:01 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
24.03.2017 12:18 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2016
29.12.2016 14:33 XXIII/183/2016 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
31.05.2016 13:52 SKU.0008.1.2016 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2015
24.05.2016 10:06 NR X/89/2015 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016
30.04.2015 10:27 OZK.0008.1.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz in. podmiotami uprawnionymi na rok 2014
16.12.2014 09:03 NR XXXVII/365/14 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015
06.11.2013 09:54 XXVIII/247/13 Program współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014

1 2 następna