Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2017 12:04 RI.271.0016.2017 zaproszenia do złożenia ofert - ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018 - REJON IV - JAWORZE DOLNE"
28.09.2017 11:34 RI.271.0015.2017 zaproszenie do złożenia oferty: LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018
28.09.2017 11:26 RI.271.0014.2017 zaproszenie do złożenia oferty: ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018".
05.06.2017 14:48 OŚ 4464.1.2017 zaproszenie do złożenia oferty „ Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2017/2018”
18.01.2017 14:07 RI.042.000001.2017 zaproszenie do złożenia oferty "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze"
28.10.2016 11:25 RI.7230.000021.2016 zaproszenie do złozenia oferty Likwidacja śliskości zimowej dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie 2016/2017
28.10.2016 11:22 RI.7230.000019.2016 zaproszenie do złożenia oferty "Zimowe utrzymanie sieci dróg gminy Jaworze w sezonie 2016/2017
30.05.2016 11:52 zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostosowanie obiektu Publicznego Przedszkola nr 2 w Jaworzu do wymagań P-POŻ
19.05.2016 13:46 GZO.261.1.2016 ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia: przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu..
15.12.2015 12:16 SKU.271.9.2015 zaproszenie do złożenia oferty na UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 3.000.000,00 ZŁ (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna