Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2018 08:37 RI.271.000008.2018 zaproszenie do złozenia oferty Likwidacja śliskości zimowej dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie 2018/2019
18.07.2018 08:34 RI.271.000007.2018 zaproszenie do złożenia oferty "Zimowe utrzymanie sieci dróg gminy Jaworze w sezonie 2018/2019
19.06.2018 13:18 OŚ 4464.1.2018 zaproszenie do złożenia oferty: Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019
23.03.2018 11:48 RI.7012.7.0013.2018 zaproszenie do złożenia oferty Opracowanie inwentaryzacji oraz audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jaworze
08.02.2018 16:01 RI.271.0002.2018 zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. BUDOWA ARBORETUM W GMINIE JAWORZE
11.10.2017 12:06 RI.271.0017.2017 zaproszenia do złożenia ofert - LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018 - postępowanie nr 2".
11.10.2017 12:04 RI.271.0016.2017 zaproszenia do złożenia ofert - ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018 - REJON IV - JAWORZE DOLNE"
28.09.2017 11:34 RI.271.0015.2017 zaproszenie do złożenia oferty: LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018
28.09.2017 11:26 RI.271.0014.2017 zaproszenie do złożenia oferty: ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018".
05.06.2017 14:48 OŚ 4464.1.2017 zaproszenie do złożenia oferty „ Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2017/2018”
18.01.2017 14:07 RI.042.000001.2017 zaproszenie do złożenia oferty "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze"
28.10.2016 11:25 RI.7230.000021.2016 zaproszenie do złozenia oferty Likwidacja śliskości zimowej dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie 2016/2017
28.10.2016 11:22 RI.7230.000019.2016 zaproszenie do złożenia oferty "Zimowe utrzymanie sieci dróg gminy Jaworze w sezonie 2016/2017
30.05.2016 11:52 zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostosowanie obiektu Publicznego Przedszkola nr 2 w Jaworzu do wymagań P-POŻ
19.05.2016 13:46 GZO.261.1.2016 ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia: przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu..

poprzednia 1 2 3 4 5 następna