Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2020 09:42 OZK.271.1.2020 zaproszenie do złożenia oferty"Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko meningokokom w ramach "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2019-2023 w Gminie Jaworze" w roku 2020
16.06.2020 12:56 SKU.7021.2.000003.2020 zaproszenie do złożenia oferty: "Sprzedaż oraz dostawa solanki do tężni oraz fontanny solankowej w Jaworzu w 2020 r.”
08.06.2020 12:56 OŚ 4464.1.2020 zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) z Gminy Jaworze do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Bielska-Białej wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2020/2021"
24.10.2019 16:47 SKU.2512.000017.2019 zaproszenie do złożenia oferty: "Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych (wraz z futryną) w lokalu mieszkalnym w budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej"
24.10.2019 16:34 SKU.2512.000015.2019 zaproszenie do złożenia oferty: "Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku gminnym nr 111 przy ul. Zdrojowej"
24.10.2019 16:30 SKU.2512.000016.2019 zaproszenie do złożenia oferty: "Dostawa i wymiana drzwi zewnętrznych (wraz z futrynami) w części budynku nr 117 będącej własnością Gminy Jaworze”
25.09.2019 12:42 SKU.2512.8.2019 zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Jaworze zlokalizowanym w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 82”
17.09.2019 10:28 RI.271.0005.2019 zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2019/2020"
17.09.2019 09:37 RI.271.0004.2019 zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2019/2020"
16.07.2019 09:21 RI.272.0064.2019 zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie koncepcji architektonicznej projektu przedszkola integracyjnego w rejonie ul. Szkolnej w Jaworzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
31.05.2019 07:50 OŚ 4464.1.2019 zaproszenie do złożenia oferty na "Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2019/2020"
01.03.2019 07:57 RI.7234.0001.2019 zaproszenie do złożenia oferty "Usługa dla zamiatania dróg gminnych na terenie Gminy Jaworze"
06.11.2018 10:03 RI.271.0015.2018 zaproszenie do złożenia oferty "DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI"
03.08.2018 09:21 RI.271.0011.2018 zaproszenie do złożenia ofert pn. LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2018/2019 - postępowanie nr 2
03.08.2018 09:18 RI.271.0010.2018 zaproszenie do złożenia ofert pn. "ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2018/2019 - REJON IV - JAWORZE DOLNE"

1 2 3 4 5 następna