Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2021 13:24 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
31.05.2021 14:49 OŚ.4464.001.2021 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022
31.03.2021 14:38 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
28.10.2020 12:15 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
29.06.2020 09:13 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
24.06.2020 08:02 Zarządzenie Nr 61/2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
22.05.2020 08:38 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021
12.03.2020 22:53 30/2020 konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
31.10.2019 14:05 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
29.05.2019 09:30 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020
30.04.2019 12:51 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
02.11.2018 12:19 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
24.05.2018 15:32 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019
09.03.2018 10:03 Informacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o podstawowej kwocie dotacji na 2018 r.
30.10.2017 13:15 Informacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o podstawowej kwocie dotacji na 2017 r.

1 2 następna