Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2022 09:35 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
30.08.2022 13:17 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
29.06.2022 14:46 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
06.06.2022 14:56 RI.4464.001.2022 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023
29.04.2022 12:17 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
25.10.2021 13:24 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
31.05.2021 14:49 OŚ.4464.001.2021 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022
31.03.2021 14:38 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
28.10.2020 12:15 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
29.06.2020 09:13 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
24.06.2020 08:02 Zarządzenie Nr 61/2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
22.05.2020 08:38 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021
12.03.2020 22:53 30/2020 konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
31.10.2019 14:05 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
29.05.2019 09:30 Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

1 2 3 następna