Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2010 11:24 informuja o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bielskiego
08.12.2009 11:30 2/06 wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadcz. usług w zakr. odbierania odpadów komun. lub opróżniania zbiorników bezodp. i transportu nieczystości
25.06.2009 12:19 GI.7624-00006/09; GI.KW-01133/ postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu"
22.05.2009 13:54 GI.7624-00008/09; GI KW-00917/ zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja miejsc parkingowych przy ścieżce opaskowej dla obsługi Parku Zdrojow
29.04.2009 10:02 GI.7624-00005/09 ; GI.KW-00666 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu"
17.04.2009 13:00 GI.7624-00011/08 ; GI.KW-00598 postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu"
06.04.2009 21:56 GI.7624-00005/09, GI.KW-00541/ postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu"
01.04.2009 09:15 GI.7624-00011/08 ; GI.KW-00501 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu"
26.03.2009 12:54 GI.7624-00006/09 ; GI.KW-00471 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa obiektu obsługi turystyczno rekreacyjnej w kompleksie..
03.03.2009 14:03 GI.7624-00002/09, GI.KW-00361/ zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu"
23.02.2009 09:05 GI.7624-00005/09 GI.KW-00332/0 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu"
20.12.2007 11:30 ONS/ZNS/524/7/S/8/452/07 realizacja przedsięwzięcia związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podgórskiej, Rumiankowej, Żurawinowej
20.11.2007 15:11 usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości
20.11.2007 14:59 zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
20.11.2007 14:41 wydanie decyzji nakazującej wykoszenie działki przez ich właściciela

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna