Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2012 13:08 GI.6220.00008.2012 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu zbierania i odzysku odpadów w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej
12.10.2012 10:40 GI.7624-00004/10 Postępow. administr. w spr. zm. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa warsztatu blacharsko – lakierniczego przy ul. Bielskiej w Jaworzu na działce 181/39
30.01.2012 12:47 ogłoszenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2012r.
20.10.2011 14:02 postępowanie ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Produkcja podrzewaczy, blaszek do podgrzewaczy i produkcji świec i zniczy w Jaworzu
06.09.2011 08:15 GI.6220.9.2011.MB przebudowa mostu drogowego na potoku Wysokim w ciągu drogi gminnej - ul. Sosnowa w miejscowości Jaworze
01.08.2011 11:49 GI.6220.00008.2011.MB przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4414S ul. Słonecznej w Jaworzu wraz z regulacją potoku
22.06.2011 10:49 GI.6220.5.2011.BM wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.06.2011 10:45 zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GI.7624-1/10 z dnia 1.03.2011r.
13.06.2011 12:29 GI.6220.3.2011.MB utworzenie punktu do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu
21.04.2011 15:16 rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą użytkowania na budynek usługowy na działce nr 242/12
16.03.2011 09:00 GI.7624-00004/10 budowa stacji paliw w Jaworzu przy ul. Bielskiej na dz. nr 297/33 i 297/77
01.02.2011 08:16 budowa warsztatu blacharsko-lakierniczego przy ul. Bielskiej w Jaworzu na działce nr 181/39
28.12.2010 12:46 budowa związana z odzyskiwaniem lub unieszkodliwianiem odpadów w Jaworzu na dz. nr 1281/1
09.09.2010 09:52 UCHWAŁA NR XXXVII/292/10 Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
10.02.2010 11:24 informuja o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bielskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna