Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2013 12:42 GI.6220.8.2013 zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:40 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:38 GI.6220.8.2013 postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:33 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia RDOŚ i opinii PPIS dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
20.11.2013 12:42 GI.6220.00008.2013 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
20.11.2013 12:39 GI.6220.00008.2013 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
26.03.2013 07:16 GI.6220.00002.2013 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku zaopatrzenia w wodę wraz z częścią socjalną i zaplec
06.11.2012 13:08 GI.6220.00008.2012 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu zbierania i odzysku odpadów w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej
12.10.2012 10:40 GI.7624-00004/10 Postępow. administr. w spr. zm. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa warsztatu blacharsko – lakierniczego przy ul. Bielskiej w Jaworzu na działce 181/39
30.01.2012 12:47 ogłoszenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2012r.
20.10.2011 14:02 postępowanie ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Produkcja podrzewaczy, blaszek do podgrzewaczy i produkcji świec i zniczy w Jaworzu
06.09.2011 08:15 GI.6220.9.2011.MB przebudowa mostu drogowego na potoku Wysokim w ciągu drogi gminnej - ul. Sosnowa w miejscowości Jaworze
01.08.2011 11:49 GI.6220.00008.2011.MB przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4414S ul. Słonecznej w Jaworzu wraz z regulacją potoku
22.06.2011 10:49 GI.6220.5.2011.BM wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.06.2011 10:45 zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GI.7624-1/10 z dnia 1.03.2011r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna