Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2016 12:32 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417S Świętoszówka – Bielsko na odcinku od skrzyżowani"
01.03.2016 14:38 SKU.6220.000001.2016 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i odzysku surowców wtórnych przy ul. Cieszyńskiej w Jaworzu”
25.11.2015 10:12 informacja o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
26.10.2015 14:32 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Mielenie odpadu z tworzyw sztucznych powstałego w trakcie produkcji opakowań z tworzy
22.09.2015 08:05 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 roku
07.08.2015 08:01 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „MODERNIZACJA UL. KALWARIA W KM 0+000 ÷ 1+082,38 USZKODZONEJ PODCZAS POWODZI”
05.08.2015 08:57 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. PODGÓRSKIEJ W KM 0+340 W JAWORZU USZKODZONEGO W T
02.03.2015 12:42 OS-UZ.6220.75.2014.AS rozbudowa ulicy Cieszy/nskiej w Bielsku-Białej - oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
27.08.2014 14:52 Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Cie
14.08.2014 09:22 OS-WO.6341.20.2014.AK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych; szczególne korzystanie z wody wzdłuż drogi powiatowej nr 4417S
20.05.2014 12:48 GI.6220.6.2014 "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej w Gminie Jaworze" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
03.03.2014 08:25 GI.6220.4.2014 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w rejonie ul. Olszynowej, Jesionowej i Bielskiej" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
03.02.2014 09:26 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE – ETAP III” - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
19.12.2013 10:54 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla pzedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
19.12.2013 10:52 GI.6220.8.2013 decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla pzedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna