Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2015 08:57 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. PODGÓRSKIEJ W KM 0+340 W JAWORZU USZKODZONEGO W T
02.03.2015 12:42 OS-UZ.6220.75.2014.AS rozbudowa ulicy Cieszy/nskiej w Bielsku-Białej - oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko
27.08.2014 14:52 Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Cie
14.08.2014 09:22 OS-WO.6341.20.2014.AK zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych; szczególne korzystanie z wody wzdłuż drogi powiatowej nr 4417S
20.05.2014 12:48 GI.6220.6.2014 "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej w Gminie Jaworze" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
03.03.2014 08:25 GI.6220.4.2014 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w rejonie ul. Olszynowej, Jesionowej i Bielskiej" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
03.02.2014 09:26 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE – ETAP III” - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
19.12.2013 10:54 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla pzedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
19.12.2013 10:52 GI.6220.8.2013 decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla pzedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:42 GI.6220.8.2013 zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:40 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:38 GI.6220.8.2013 postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:33 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia RDOŚ i opinii PPIS dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
20.11.2013 12:42 GI.6220.00008.2013 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
20.11.2013 12:39 GI.6220.00008.2013 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna