Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2018 15:36 GL.ZUZ.2.421.411.2018.BD/7500 Zawiadomienie o wsczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekriczenie linią kablową SN-15kV z rurociągiem technicznym Potoku Wysokiego
18.06.2018 14:23 otwarta debata publiczna przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
07.06.2018 16:37 Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego z częścią biurową na działce nr 181/32 w Jaworzu przy ul. Bielskiej
07.06.2018 15:25 WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
08.05.2018 14:44 GL.ZUZ.2.421.266.2018.BD/3456 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem ziemnym SN potoku Rudawka w km 6+400 w Jaworzu- rejon ul. Dzwonkowej 49 - pod dnem metodą przewiertu sterowanego
27.03.2018 09:31 GL.ZUZ.2.421.36.2018.BD/2089 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego R-59 w Jaworzu
01.03.2018 15:02 GL.ZUZ.2.421.34.2018.BD/1314 ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnefo o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu melioracyjnego R-60 w Jaworzu przy ul. Bielskiej
07.12.2017 16:08 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku
30.08.2017 10:15 WOOŚ.4260.37.2017.AM.2 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze rejon ul. Sosnowej"
08.08.2017 10:36 SKU.6220.000004.2017 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej”
11.07.2017 13:58 SKU.602.000003.2016 INFORMACJA O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ JAWORZE „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE”
01.09.2016 12:11 WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 OOBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
03.08.2016 14:39 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
05.07.2016 07:46 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych i odpadów tektury w zakładzie produkcji opakowań”
27.04.2016 14:13 SKU.6220.3.2016 „Budowa magazynu głównego wyrobów i półwyrobów gotowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19 i 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 291”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna