Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2023 10:01 Wykaz za 2022 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Jaworze udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (podstawa prawna art. 37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)
30.05.2022 14:22 Wykaz za 2021 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Jaworze udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (podstawa prawna art. 37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)
31.05.2021 10:29 Wykaz za 2020 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Jaworze udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (podstawa prawna art. 37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)
21.05.2020 08:51 Wykaz za 2019 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Jaworze udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (podstawa prawna art. 37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)
15.05.2019 14:55 Wykaz za 2018 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Jaworze udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (podstawa prawna art. 37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)
01.08.2018 12:33 wykaz udzielonych w 2017 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
25.05.2017 10:55 wykaz udzielonych w 2016 ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłaty na raty oraz pomocy publicznej
01.12.2016 10:18 NR XXIII/182/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
01.12.2016 10:14 NR XXIII/179/2016 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
01.12.2016 10:16 NR XXIII/180/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
01.12.2016 10:17 NR XXIII/181/2016 o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
15.12.2015 09:53 NR XII/98/2015 w sprawie opłaty targowej
15.12.2015 09:55 NR XII/100/2015 w sprawie opłaty miejscowej
15.12.2015 10:02 NR XII/104/2015 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
12.11.2012 14:52 NR XVIII/165/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

1 2 następna