Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2012 11:44 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1.10.2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
30.01.2012 12:52 ogłoszenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2012r.
07.12.2011 12:49 projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Jaworze
07.12.2011 12:46 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
16.11.2011 14:31 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
10.11.2011 08:22 projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Jaworze
26.10.2011 11:14 protokół z konsultacji projektu uchwały w upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
11.10.2011 08:20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
29.09.2011 15:42 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
29.09.2011 15:38 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
16.09.2011 09:34 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
16.09.2011 09:18 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
18.07.2011 11:16 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
30.06.2011 14:19 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
14.06.2011 11:38 projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna