Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2011 08:20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
29.09.2011 15:42 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
29.09.2011 15:38 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
16.09.2011 09:34 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
16.09.2011 09:18 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
18.07.2011 11:16 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
30.06.2011 14:19 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
14.06.2011 11:38 projekty uchwał na VI sesję Rady Gminy Jaworze
28.12.2010 10:41 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
19.11.2010 10:35 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna