Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2012 15:07 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi z mieszkańcami
26.11.2012 14:54 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
26.10.2012 10:27 projekty uchawł podatkowych na 2013 rok
16.10.2012 11:13 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
10.10.2012 10:33 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013"
05.10.2012 12:47 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
04.10.2012 16:37 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami
09.03.2012 10:54 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu ...
17.02.2012 11:44 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1.10.2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
30.01.2012 12:52 ogłoszenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2012r.
07.12.2011 12:49 projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Jaworze
07.12.2011 12:46 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
16.11.2011 14:31 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworzu na lata 2012-2017
10.11.2011 08:22 projekty uchwał na X sesję Rady Gminy Jaworze
26.10.2011 11:14 protokół z konsultacji projektu uchwały w upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna