Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2013 13:55 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014"
12.04.2013 10:51 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospoda
06.03.2013 14:47 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
13.12.2012 14:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
07.12.2012 12:09 ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych
26.11.2012 15:07 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi z mieszkańcami
26.11.2012 14:54 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
26.10.2012 10:27 projekty uchawł podatkowych na 2013 rok
16.10.2012 11:13 protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
10.10.2012 10:33 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna