Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2016 14:23 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2016
21.09.2015 13:20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”
09.02.2015 11:12 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz ...
26.01.2015 10:10 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2015 r.
09.10.2014 14:41 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015 "
31.03.2014 13:33 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Jaworze
17.02.2014 10:42 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
21.01.2014 14:51 GI.6140.00049.2013 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
20.01.2014 11:45 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
20.01.2014 11:41 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności dla osób ...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna