Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2022 13:59 123/2022 o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
12.12.2022 13:53 122/2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.05.2022 11:15 49/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
04.02.2022 09:08 10/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024
04.02.2022 08:57 9/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
28.01.2022 12:35 8/2022 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
02.09.2021 14:04 68/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
11.06.2021 12:30 45/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
12.03.2021 12:32 26/2021 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
11.12.2020 12:14 109/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
16.10.2020 12:52 96/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
16.10.2020 12:48 95/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
16.10.2020 12:47 94/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.08.2020 09:19 79/2020 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020
26.06.2020 09:56 66/20 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1 2 3 4 5 6 następna