Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2021 08:12 OZK.2111.1.2021 wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu
02.07.2021 11:11 OZK.2110.4.2021 nabór na wolne stanowisko PODINSPEKTORA / INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSÓW I KONTROLI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
01.06.2021 12:27 OZK.2110.3.2021 nabór na wolne stanowisko PODINSPEKTORA / INSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
09.03.2021 15:25 CUW.110.1.2021 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENTA w Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaworze w wymiarze 1/2 ETATU
15.02.2021 09:06 OZK.2110.2.2021 nabór na wolne stanowisko PODINSPEKTORA / INSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW KOMUNALNYCH I UZDROWISKA URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
15.02.2021 09:03 OZK.2110.1.2021 nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA / INSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy.
30.06.2020 12:40 GOPS-KS.110.1 .2020 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA Ds. Świadczeń Rodzinnych, Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu
12.03.2020 22:50 30/2020 konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
24.02.2020 11:33 GZO.110.1.2020 nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu w wymiarze 1/2 etatu
20.02.2020 16:30 OZK.2110.3.2020 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. oświaty i organizacji pozarządowych
29.01.2020 15:12 OZK.211.2.2020 ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
20.01.2020 12:54 OZK.2110.1.2020 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
16.12.2019 12:18 GZO.110.1.2019 nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu
19.11.2019 12:14 OZK.2110.4.2019 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska