Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2018 18:15 OZK.2110.5.2018 nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
30.07.2018 15:39 OZK.2110.4.2018 nabór na wolne stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA w Urzędzie Gminy Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
25.06.2018 14:09 OZK.2110.3.2018 nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
17.05.2018 10:58 36/2018 konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
17.05.2018 10:48 34/2018 konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
04.05.2018 11:14 GOPS-KS.110. 1.2018.DSW nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
18.04.2018 09:31 OZK.2110.2.2018 nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
31.01.2018 13:06 OZK.2110.1.2018 nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
03.01.2018 12:43 GZO.2122.29.17 nabór na wolne stanowisko: STARSZEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu w pełnym wymiarze czasu pracy
20.12.2017 14:39 OZK.2110.4.2017 nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze

1 2 następna