Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 09:39 GI.271.9.2013 ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usługi dydaktyczno–pedagogicznej dla uczniów Gimnazjum im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu w ramach projektu „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach G
20.11.2013 12:18 GI.271.8.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług dydaktyczno-pedagogicznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu oraz Gim
17.09.2013 10:03 GI.271.7.2013 ogłoszenie o zamówieniu: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie zimowym 2013/2014 rok"
06.09.2013 10:09 GI.271.6.2013 ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja drogi gminnej - ul. Kwiatowa w miejscowości Jaworze"
23.08.2013 10:42 GI.271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług edukacyjnych zw. z przeprowadzeniem zajęć ogólnodydaktycznych oraz pomocy nauczyciela wspomagającego na zajęciach ogólnodydaktycznych w ramach projektu
17.05.2013 14:38 GI.271.3.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gm Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komun – Zdu Gosp. Odpadami S.A.
16.05.2013 13:53 GI.271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Muzeum fauny i flory morskiej i śródlądowej w Jaworzu
03.04.2013 12:56 GI.271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu: udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2 430 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysiące złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
18.02.2013 10:44 GI.271.1.2013 ogłoszenie o zamówieniu: dostawa materiałów budowlanych dla remontu budynków gminnych
12.12.2012 13:23 ogłoszenie o zamówieniu na: Rewaloryzacja zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu: Centrum, Aleja Kościelna, Amfiteatr
02.11.2012 09:35 GI.271.8.2012 ogłoszenie o zamówieniu na wykonaniu robót gwarancyjnych i dodatkowych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworzu
03.10.2012 13:03 GI.271.7.2012 ogłoszenie o zamówieniu na: „ETAP III - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
21.09.2012 09:17 GI.271.6.2012 ogłoszenie o zamówieniu na: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie zimowym 2012/2013
29.06.2012 12:01 ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 3 203 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące złotych)
31.05.2012 09:17 ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna