Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2014 13:45 GI.271.8.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu dwóch wycieczek dukacyjnych do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzu oraz uczniów Gimnazjum
28.03.2014 08:46 GI.271.6.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektu sportowego lekkoatletycznego przy szkole podstawowej w miejscowości Jaworze
04.03.2014 12:11 GI.271.4.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja dróg gminnych ulica: Brzozowa, Kalwaria, Zagajnikowa, Leszczynowa, Cedrowa, Graniczna w Jaworzu
03.03.2014 12:42 GI.271.7.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn.: "Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze”
20.02.2014 11:17 GI.271.5.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze w rejonie ulicy Bielskiej"
13.02.2014 13:08 GI.271.1-1.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Urzędu Gminy Jaworze
11.02.2014 07:29 16/2014 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3662 o pow. 0,1271 ha oraz ½ udziału w działce nr 1381/9 o pow. 0,0037 ha wraz z zabudowaniami wchodzącymi w skład byłej oczyszczalni ściek
24.01.2014 09:47 GI.271.3.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn.: "Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze”
21.01.2014 13:38 GI.271.2.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jaworzu przy ul. Dębowej 4 ...
20.01.2014 12:34 GI.271.1.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Urzędu Gminy Jaworze
31.12.2013 09:39 GI.271.9.2013 ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usługi dydaktyczno–pedagogicznej dla uczniów Gimnazjum im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu w ramach projektu „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach G
20.11.2013 12:18 GI.271.8.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług dydaktyczno-pedagogicznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu oraz Gim
17.09.2013 10:03 GI.271.7.2013 ogłoszenie o zamówieniu: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jaworze w sezonie zimowym 2013/2014 rok"
06.09.2013 10:09 GI.271.6.2013 ogłoszenie o zamówieniu: "Modernizacja drogi gminnej - ul. Kwiatowa w miejscowości Jaworze"
23.08.2013 10:42 GI.271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług edukacyjnych zw. z przeprowadzeniem zajęć ogólnodydaktycznych oraz pomocy nauczyciela wspomagającego na zajęciach ogólnodydaktycznych w ramach projektu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna