Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2014 13:14 ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i realizacja wycieczek i wyjść tematycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu oraz Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Mac
25.09.2014 11:37 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczas
22.09.2014 09:15 GI.271.21.2014 ogłoszenie o zamówieniu: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015r
08.09.2014 10:55 GI.271.20.2014 UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 1 200 000,00 zł (słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY JAWORZE W 20
18.07.2014 08:28 GI.271.19.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi pomocy nauczyciela wspomagającego na zajęciach ogólnodydaktycznych w ramach projektu pn. Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu
15.07.2014 12:59 GI.271.18.2014 ogłoszenie o zamówieniu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
09.07.2014 08:23 GI.271.17.2014 ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA TĘŻNI ZDROJOWEJ W JAWORZU DROGĄ DO RZWOJU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
30.06.2014 10:45 GI.271.16.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Etap IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
27.06.2014 09:41 GI.271.15.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa w Jaworzu
10.06.2014 13:15 GI.271.12.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu – ETAP II – Wyposażenie Sali Wystawienniczej.
05.06.2014 13:06 GI.271.14.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu
22.05.2014 12:33 271.11.2014 ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA PARKU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNEGO W JAWORZU – ETAP I
21.05.2014 13:01 GI.271.13.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Remonty mostów drogowych: ul. Panoramiczna, ul. Pałacowa w Jaworzu
07.05.2014 12:42 GI.271.10.2014 ogłoszenie o zamówieniu: Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Jaworze
15.04.2014 10:02 GI.271.9.2014 ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul.Średniej w Jaworzu"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna