Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2016 10:15 RI.271.000006.2016 ogłoszenie o zamówieniu: WYPOSAŻENIE PEŁNOWYMIAROWEJ HALI SPORTOWEJ W JAWORZU
25.07.2016 11:49 RI.271.000001.2016 ogłoszenie o zamówieniu: "BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ HALI SPORTOWEJ W JAWORZU"
22.07.2016 09:55 RI.271.000005.2016 ogłoszenie o zamówieniu: "MODERNIZACJA POBOCZA DROGI GMINNEJ UL. POD MŁYŃSKĄ KĘPĄ"
13.07.2016 09:22 RI.271.000004.2016 ogłoszenie o zamówieniu: "REWITALIZACJA ZIELENI PARKU ZDROJOWEGO w JAWORZU"
14.06.2016 11:16 RI.271.000003.2016 ogłoszenie o zamówieniu: "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Jaworze"
21.04.2016 15:17 RI.271.000002.2016 ogłoszenie o zamówieniu: ,,MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY JAWORZE"
03.11.2015 13:15 SKU.271.8.2015 ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 600.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY JAWORZE W 2015 r. ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNI
18.06.2015 16:44 SKU.271.6.2015 ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej"
17.06.2015 13:14 SKU_271.5.2015 ogłoszenie o zamówieniu: "Etap VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
26.05.2015 13:02 SKU.271.4.2015 ogłoszenie o zamówieniu: Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Jaworze - Postępowanie Nr 2
15.05.2015 11:20 SKU.271.3.2015 ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja dróg gminnych – ulica Na Stoku oraz odcinki ulic Morwowej, Pagórkowej i Podgórskiej w Jaworzu
27.04.2015 10:52 SKU.271.2.2015 ogłoszenie o zamówieniu: Remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Jaworze
05.02.2015 12:38 12/2015 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychcza
14.01.2015 12:50 GI.271.1.2015 ogłoszenie o zamówieniu: Etap V - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
03.12.2014 13:19 GI.271.24.2014 ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Jaworze i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodark

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna