Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2020 10:00 RI.271.0009.2020 ogłoszenie o zamówieniu "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1 670 000,00 ZŁ"
17.11.2020 09:38 RI.271.0008.2020 ogłoszenie o zamówieniu: "PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR 672 018S - UL. KALWARIA W JAWORZU"
15.10.2020 12:48 RI.271.0005.2020 ogłoszenie o zamówieniu: "ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE i DOSTARCZENIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZAKŁADU GOSPODARSKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315D"
23.01.2020 09:27 RI.271.0001.2020 ogłoszenie o zamówieniu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE i DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D
20.01.2020 10:57 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 r.
29.11.2019 12:25 RI.271.0007.2019 ogłoszenie o zamówieniu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE i DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D
28.11.2019 13:11 RI.271.0008.2019 ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 złotych"
23.10.2019 08:56 RI.271.0006.2019 ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2
30.07.2019 08:35 RI.271.0003.2019 ogłoszenie o zamówieniu "REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG NA TERENIE GMINY JAWORZE"
18.06.2019 09:52 RI.271.0002.2019 ogłoszenie o zamówieniu: REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU
20.03.2019 09:29 RI.271.0001.2019 ogloszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
17.01.2019 12:36 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 r.
25.10.2018 14:16 RI.271.0014.2018 ogloszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLETNYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAWORZE
20.09.2018 09:14 RI.271.0013.2018 ogłoszenie o zamówieniu: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 300.000,00 ZŁ
31.07.2018 11:22 RI.271.0009.2018 ogłoszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE

1 2 3 4 5 6 następna