Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2021 14:50 Nr XXVI/246/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
31.03.2021 14:48 Nr XXVI/245/2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
31.03.2021 14:47 Nr XXVI/244/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
31.03.2021 14:45 Nr XXVI/243/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
31.03.2021 14:43 Nr XXVI/242/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
04.03.2021 14:51 Nr XXV/241/2021 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
04.03.2021 14:38 Nr XXV/240/2021 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
09.02.2021 13:16 Nr XXIV/239/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jaworze w sprawie rozważenia propozycji wprowadzenia na ul. Średniej w Jaworzu ruchu jednokierunkowego
09.02.2021 13:15 Nr XXIV/238/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
09.02.2021 13:14 Nr XXIV/237/2021 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
09.02.2021 13:08 Nr XXIV/236/2021 o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
09.02.2021 12:58 Nr XXIV/235/2021 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
09.02.2021 12:56 Nr XXIV/234/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
09.02.2021 12:55 Nr XXIV/233/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
09.02.2021 12:52 Nr XXIV/232/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

poprzednia 1 2 3 4 5 następna