Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2021 12:37 Nr XXIX/291/2021 w sprawie przekazania petycji celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
21.09.2021 12:36 Nr XXIX/290/2021 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
21.09.2021 12:35 Nr XXIX/289/2021 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
21.09.2021 12:34 Nr XXIX/288/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
21.09.2021 12:34 Nr XXIX/287/2021 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
21.09.2021 12:32 Nr XXIX/286/2021 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”
21.09.2021 12:31 Nr XXIX/285/2021 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
21.09.2021 12:30 Nr XXIX/284/2021 w sprawie projektu zmiany statutu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
21.09.2021 12:29 Nr XXIX/283/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
21.09.2021 12:28 Nr XXIX/282/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
21.09.2021 12:27 Nr XXIX/281/2021 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jaworze
21.09.2021 12:24 Nr XXIX/280/2021 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
01.07.2021 15:57 Nr XXVIII/279/2021 w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Jaworze
01.07.2021 15:56 Nr XXVIII/278/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
01.07.2021 15:54 Nr XXVIII/277/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.

1 2 3 4 5 następna