Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2020 12:32 Nr XV/155/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
04.03.2020 12:30 Nr XV/154/2020 w sprawie stanowiska wobec działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Miasta Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz kierunków działań Wójta Gminy Jaworze w tym zakresie
04.03.2020 12:29 Nr XV/153/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
04.03.2020 12:28 Nr XV/152/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki: 908/52, 908/22, 908/25, 908/51 - ul. Kalinowa
04.03.2020 12:27 Nr XV/151/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
04.03.2020 12:25 Nr XV/150/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
04.03.2020 12:23 Nr XV/149/2020 o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
04.03.2020 12:22 Nr XV/148/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa kotłowni oraz wymiana instalacji wewnętrznej c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu”
04.03.2020 12:19 Nr XV/147/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
04.03.2020 12:17 Nr XV/146/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze

poprzednia 1 2 3 4 5 6