Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2020 12:21 Nr XXII/215/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
08.12.2020 12:21 Nr XXII/214/2020 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
04.11.2020 13:51 Nr XXI/213/2020 w sprawie wezwania do uzupełnienia skargi
04.11.2020 13:51 Nr XXI/212/2020 w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaworze
04.11.2020 13:48 Nr XXI/211/2020 o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze
04.11.2020 13:47 Nr XXI/210/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
04.11.2020 13:46 Nr XXI/209/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1239/95 i działka 1239/96
04.11.2020 13:45 Nr XXI/208/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
04.11.2020 13:43 Nr XXI/207/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
04.11.2020 13:42 Nr XXI/206/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.11.2020 13:39 Nr XXI/205/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021
04.11.2020 13:39 Nr XXI/204/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
04.11.2020 13:31 Nr XXI/203/2020 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
23.09.2020 12:50 Nr XX/202/2020 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
23.09.2020 12:49 Nr XX/201/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna