Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2019 09:14 Nr VII/70/2019 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
28.05.2019 08:09 Nr VII/69/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
28.05.2019 08:08 Nr VII/68/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
29.04.2019 12:48 Nr VI/67/2019 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
29.04.2019 12:47 Nr VI/66/2019 w sprawie pośmiertnego przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Panu Mariuszowi Makowskiemu – kustoszowi Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
29.04.2019 12:46 Nr VI/65/2019 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Panu Andrzejowi Śliwce – Przewodniczącemu Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2014
29.04.2019 12:45 Nr VI/64/2019 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Panu Zdzisławowi Bylokowi – Wójtowi Gminy Jaworze w latach 2002-2014
29.04.2019 12:44 Nr VI/63/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
29.04.2019 12:43 Nr VI/62/2019 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Jaworze
29.04.2019 12:41 Nr VI/61/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 551/9 o pow. 0,0080 ha, położonej w Jaworzu przy ul. Leszczynowej, w drodze zakupu
29.04.2019 12:40 Nr VI/60/2019 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Jaworze
29.04.2019 12:38 Nr VI/59/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2019 r.
29.04.2019 12:38 Nr VI/58/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
29.04.2019 12:37 Nr VI/57/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
26.03.2019 10:27 Nr V/56/2019 w sprawie delgowania radnego do Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna