Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2019 10:16 Nr XI/115/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
30.10.2019 10:15 Nr XI/114/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
01.10.2019 13:15 Nr X/113/2019 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
01.10.2019 13:13 Nr X/112/2019 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
01.10.2019 13:13 Nr X/111/2019 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
01.10.2019 13:11 Nr X/110/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
01.10.2019 13:10 Nr X/109/2019 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
01.10.2019 13:09 Nr X/108/2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
01.10.2019 13:08 Nr X/107/2019 w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027
01.10.2019 13:07 Nr X/106/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki 2780/1, 2772/21, 2772/1 - ul. Ustronna
01.10.2019 13:06 Nr X/105/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka 2695/10 o pow. 0,0056 ha - ul. Graniczna
01.10.2019 13:03 Nr X/104/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
01.10.2019 12:57 Nr X/103/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
26.07.2019 12:45 Nr IX/102/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
26.07.2019 12:44 Nr IX/101/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna