Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2019 14:56 Nr XIV/145/2019 w sprawie przekazania skargi celem przeprowadzenia postępowania i wydania opinii
23.12.2019 14:55 Nr XIV/144/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
23.12.2019 14:54 Nr XIV/143/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
23.12.2019 14:53 Nr XIV/142/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
23.12.2019 14:51 Nr XIV/140/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
23.12.2019 14:51 Nr XIV/141/2019 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
23.12.2019 14:50 Nr XIV/139/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
23.12.2019 14:47 Nr XIV/138/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
23.12.2019 14:46 Nr XIV/137/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
23.12.2019 14:45 Nr XIV/136/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2020 rok
23.12.2019 14:42 Nr XIV/135/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
13.12.2019 12:32 Nr XIII/134/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3837/2 o pow. 0,0834 ha, położonej w Jaworzu przy ul. Kryształowej, w drodze zakupu
12.12.2019 10:55 Nr XIII/133/2019 w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
12.12.2019 10:54 Nr XIII/132/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsko-Biała
12.12.2019 10:52 Nr XIII/130/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki 292/12, 292/15, 292/16, 292/19, 292/20, 292/23 - ul. Kryształowa

1 2 3 4 5 6 następna