Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2018 13:47 Nr XLIV/329/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
16.10.2018 13:41 Nr XLIV/328/2018 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
13.08.2018 13:37 Nr XLIII/327/2018 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
13.08.2018 13:35 Nr XLIII/326/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
13.08.2018 13:35 Nr XLIII/325/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworze
13.08.2018 13:33 Nr XLIII/324/2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
13.08.2018 13:32 Nr XLIII/323/2018 sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
13.08.2018 13:27 Nr XLIII/322/2018 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
14.06.2018 13:52 Nr XLII/321/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze
14.06.2018 13:49 Nr XLII/320/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Jaworzu
14.06.2018 13:49 Nr XLII/319/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
14.06.2018 13:46 Nr XLII/318/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jaworze
14.06.2018 13:46 Nr XLII/317/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2017 rok
14.06.2018 13:44 Nr XLII/316/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2017 rok
14.06.2018 13:43 Nr XLII/315/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 następna