Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2017 15:58 NR XXIX/229/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1442/8 pow. 0,1007 ha stanowiącej pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
08.06.2017 15:56 NR XXIX/228/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2539/10 o pow. 0,0059 ha położonej przy ul. Wapienickiej, w drodze zakupu
08.06.2017 15:56 NR XXIX/227/2017 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
08.06.2017 15:54 NR XXIX/226/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
08.06.2017 15:53 NR XXIX/225/2017 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
08.06.2017 15:51 NR XXIX/224/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
08.06.2017 15:50 NR XXIX/223/2017 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
08.06.2017 15:49 NR XXIX/222/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2016 rok
08.06.2017 15:48 NR XXIX/221/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2016 rok
08.06.2017 15:47 NR XXIX/220/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2016 rok
08.06.2017 15:46 NR XXIX/219/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2016 rok
08.06.2017 15:45 NR XXIX/218/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
08.06.2017 15:44 NR XXIX/217/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
08.06.2017 15:41 NR XXVIII/216/2017 w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
26.04.2017 11:02 NR XXVIII/215/2017 w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce

poprzednia 1 2 3 4 5 następna