Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2017 09:33 NR XXXII/244/2017 o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
24.10.2017 09:31 NR XXXII/243/2017 o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
24.10.2017 09:29 NR XXXII/242/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
24.10.2017 09:28 NR XXXII/241/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
24.10.2017 09:26 NR XXXII/240/2017 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
21.07.2017 11:59 NR XXX/239/2017 o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze
21.07.2017 11:55 NR XXX/238/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
21.07.2017 11:55 NR XXX/237/2017 w sprawie przekazania środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
21.07.2017 11:53 NR XXX/236/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
21.07.2017 11:52 NR XXX/235/2017 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
08.06.2017 16:04 NR XXIX/234/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
08.06.2017 16:04 NR XXIX/233/2017 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
08.06.2017 16:02 NR XXIX/232/2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
08.06.2017 16:02 NR XXIX/231/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1778/78 o pow. 0,0714 ha stanowiącej pas drogi - odgałęzienie ul. Myśliwskiej, w drodze darowizny
08.06.2017 15:59 NR XXIX/230/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1439/10 i 1439/54 o łącznej pow. 0,0748 ha stanowiących pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny

poprzednia 1 2 3 4 5 następna