Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2017 12:06 NR XXXIV/259/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
29.11.2017 12:00 NR XXXIV/258/2017 w sprawie opłaty targowej
29.11.2017 11:59 NR XXXIV/257/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
29.11.2017 11:56 NR XXXIV/256/2017 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
29.11.2017 11:54 NR XXXIII/255/2017 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej 500 lat Reformacji
24.10.2017 09:52 NR XXXII/254/2017 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
24.10.2017 09:46 NR XXXII/253/2017 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
24.10.2017 09:45 NR XXXII/252/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
24.10.2017 09:44 NR XXXII/251/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
24.10.2017 09:43 NR XXXII/250/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
24.10.2017 09:42 NR XXXII/249/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
24.10.2017 09:39 NR XXXII/248/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1450/14 pow. 0,0415 ha stanowiącej część pasa drogi - ul. Zawilcowej, w drodze darowizny
24.10.2017 09:38 NR XXXII/247/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021
24.10.2017 09:37 NR XXXII/246/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
24.10.2017 09:35 NR XXXII/245/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jaworze instrumentem płatniczym

poprzednia 1 2 3 4 5 następna