Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2016 12:26 81/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:24 80/2011 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2012r. wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
07.03.2016 12:23 75/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:18 72/2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Jaworze na 2012r. wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 oraz informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansa
07.03.2016 12:17 71/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:16 70/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:15 69/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:14 62/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok oraz zmianie przeznaczenia rezerwy celowej
07.03.2016 12:12 55/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:12 58/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:11 47/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:11 50/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:10 46/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:09 38/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok
07.03.2016 12:09 42/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Jaworze na 2011 rok

1 2 następna