Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2016 11:42 NR XVII/139/2016 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Jasienicy wraz z zabudowaniami wchodzącymi w skład byłej oczyszczalni ścieków, stanowiących własność Gminy Jaworze
05.05.2016 11:40 NR XVII/138/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej
05.05.2016 11:40 NR XVII/137/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych
05.05.2016 11:33 NR XVII/136/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
05.05.2016 11:32 NR XVII/135/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
30.03.2016 10:57 NR XVI/134/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
30.03.2016 10:57 NR XVI/133/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
30.03.2016 10:54 NR XVI/132/2016 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze
30.03.2016 10:52 NR XVI/131/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”
04.03.2016 10:10 NR XV/130/2016 w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
04.03.2016 10:09 NR XV/129/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2016 r.
04.03.2016 10:02 NR XV/128/2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
04.03.2016 10:01 NR XV/127/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych
04.03.2016 09:57 NR XV/126/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1271/5 stanowiącej grunt pod przepompownią ścieków przy ul. Cie
04.03.2016 09:56 NR XV/125/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2509/28 stanowiącej pas wydzielony na poszerzenie gminnej drogi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna