Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2016 08:08 NR XX/169/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
16.09.2016 08:07 NR XX/168/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
21.07.2016 12:18 NR XIX/167/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach
21.07.2016 12:12 NR XIX/166/2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza"
21.07.2016 12:11 NR XIX/165/2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza"
21.07.2016 12:10 NR XIX/164/2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza"
21.07.2016 12:10 NR XIX/163/2016 w sprawie przyznania medalu "Zasłużony dla Rozwoju Jaworza"
21.07.2016 12:09 NR XIX/162/2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywa
21.07.2016 12:07 NR XIX/161/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prz
21.07.2016 12:06 NR XIX/160/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
21.07.2016 12:04 NR XIX/159/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
21.07.2016 12:04 NR XIX/158/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
21.07.2016 12:02 NR XIX/157/2016 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
21.07.2016 12:02 NR XIX/156/2016 o zmianie Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
21.07.2016 11:59 NR XIX/155/2016 o zmianie Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna