Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2016 10:28 NR XXIII/188/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Czechowice-Dziedzice
01.12.2016 10:27 NR XXIII/187/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
01.12.2016 10:26 NR XXIII/186/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/07 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą: Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu
01.12.2016 10:21 NR XXIII/185/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Jaworzu
01.12.2016 10:20 NR XXIII/184/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze
01.12.2016 10:19 NR XXIII/183/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
01.12.2016 10:11 NR XXIII/178/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
01.12.2016 10:10 NR XXIII/177/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
25.10.2016 12:59 NR XXII/176/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
25.10.2016 12:57 NR XXII/175/2016 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
17.10.2016 10:54 NR XXI/174/2016 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
17.10.2016 10:53 NR XXI/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 27/2 stanowiącej część nieruchomości Województwa Śląskiego
16.09.2016 08:13 NR XX/172/2016 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
16.09.2016 08:12 NR XX/171/2016 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
16.09.2016 08:10 NR XX/170/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2017 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna