Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2015 10:30 NR V/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2919/10 o pow. 0,0270 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 stanowiącej własność Gminy Jaworze, na nier
09.03.2015 10:28 NR V/41/2015 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
09.03.2015 10:26 NR V/40/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „e-Olza – integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisła
09.03.2015 10:23 NR V/39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jaworze do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gm
09.03.2015 10:19 NR V/38/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
09.03.2015 10:17 NR V/37/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
09.03.2015 10:17 NR V/36/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
09.03.2015 10:06 NR V/35/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych
09.03.2015 10:01 NR V/34/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”

poprzednia 1 2 3 4 5 6