Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2015 10:16 NR VI/57/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/177/2001 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaworzu
07.04.2015 10:13 NR VI/56/2015 w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu” oraz nadania statutu
07.04.2015 10:13 NR VI/55/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2015 r.
07.04.2015 10:11 NR VI/54/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.04.2015 10:10 NR VI/53/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
07.04.2015 10:08 NR VI/52/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
07.04.2015 10:08 NR VI/51/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
07.04.2015 10:05 NR VI/50/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
07.04.2015 10:01 NR VI/49/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
07.04.2015 09:53 NR VI/48/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
09.03.2015 10:41 NR V/47/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/309/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Jaworze
09.03.2015 10:38 NR V/46/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
09.03.2015 10:37 NR V/45/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze na rzecz przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
09.03.2015 10:34 NR V/44/2015 w sprawie powołania Wójta Gminy na przedstawiciela Gminy Jaworze do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie
09.03.2015 10:32 NR V/43/2015 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryte

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna