Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2015 11:14 NR VIII/72/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
24.07.2015 11:14 NR VIII/71/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
24.07.2015 11:13 NR VIII/70/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
09.06.2015 08:10 NR VII/69/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
09.06.2015 08:08 NR VII/68/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
09.06.2015 08:08 NR VII/67/2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
09.06.2015 08:06 NR VII/66/2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.06.2015 08:05 NR VII/65/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
09.06.2015 08:04 NR VII/64/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
09.06.2015 08:03 NR VII/63/2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
09.06.2015 08:02 NR VII/62/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2014 rok
09.06.2015 08:01 NR VII/61/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2014 rok
09.06.2015 07:59 NR VII/60/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2014 rok
09.06.2015 07:59 NR VII/59/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
09.06.2015 07:56 NR VII/58/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna