Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2015 11:50 NR X/87/2015 w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
26.10.2015 11:48 NR X/86/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
26.10.2015 11:48 NR X/85/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019
26.10.2015 11:47 NR X/84/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
26.10.2015 11:44 NR X/83/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/163/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
26.10.2015 11:43 NR X/82/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
26.10.2015 11:42 NR X/81/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
26.10.2015 11:38 NR X/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
26.10.2015 11:32 NR X/79/2015 w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu
03.09.2015 13:13 NR IX/78/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
03.09.2015 13:11 NR IX/77/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Jaworze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
03.09.2015 13:09 NR IX/76/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
03.09.2015 13:08 NR IX/75/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
03.09.2015 13:05 NR IX/74/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
03.09.2015 12:52 NR IX/73/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna