Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2015 10:03 NR XII/105/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
15.12.2015 10:01 NR XII/103/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
15.12.2015 09:58 NR XII/101/2015 w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
15.12.2015 09:59 NR XII/102/2015 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
15.12.2015 09:54 NR XII/99/2015 w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
30.11.2015 09:01 NR XI/97/2015 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaworze
30.11.2015 08:57 NR XI/96/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
26.10.2015 11:57 NR X/95/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
26.10.2015 11:56 NR X/94/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2016-2018
26.10.2015 11:55 NR X/93/2015 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
26.10.2015 11:55 NR X/92/2015 w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
26.10.2015 11:54 NR X/91/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 242/15 o pow. 0,0083 ha w drodze zakupu
26.10.2015 11:53 NR X/90/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze"
26.10.2015 11:51 NR X/89/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016
26.10.2015 11:50 NR X/88/2015 w sprawie powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna