Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2016 16:15 NR XIV/117/2015 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Jaworze w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
30.12.2015 13:02 NR XIII/116/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
30.12.2015 13:01 NR XIII/115/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
30.12.2015 13:00 NR XIII/113/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
30.12.2015 13:00 NR XIII/114/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”
30.12.2015 12:59 NR XIII/112/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
30.12.2015 12:58 NR XIII/111/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok
30.12.2015 12:57 NR XIII/110/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
15.12.2015 10:13 NR XII/109/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
15.12.2015 10:07 NR XII/108/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i
15.12.2015 10:07 NR XII/107/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
15.12.2015 10:05 NR XII/106/2015 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
15.12.2015 09:53 NR XII/98/2015 w sprawie opłaty targowej
15.12.2015 09:55 NR XII/100/2015 w sprawie opłaty miejscowej
15.12.2015 10:02 NR XII/104/2015 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

1 2 3 4 5 6 następna